Lễ giới thiệu dự án " DIAMOND CENTER " Đơn vị thực hiện : Bá Long Event

Ngày đăng: 08:28 AM 04/10/2019 - Lượt xem: 454

 Đến hẹn lại lên.. Mỗi thứ 5 và chủ nhật hàng tuần. Bá Long Event lại đồng hành cùng 4 Công ty : Vũ Gia Phát , Golden Alpha , Đại Long Điền và Đại Hoàng Minh với " Lễ Giới thiệu và mở bán dự án DIAMOND CENTER " 03/10/2019

Facebook