Trang Trí Tiệc Cưới, Gia Tiên

Sự kiện Bá Long có Thương hiệu chuyên về Trang Trí Tiệc Cưới, Trang trí lễ gia tiên, Sự kiện, Các Dịch vụ về hoa Tươi, hoa Lụa...
- Tư vấn Trang trí những mẫu hiện có của Bá Long
- Tư vấn Trang trí theo ý tưởng, thiết kế theo chủ đề phát thảo của Bá Long
- Tư vấn Trang trí theo mẫu mà khách hàng cung cấp hoặc những ý tưởng của khách hàng
- Các sản phẩm về hoa tươi
Hotline: 0968791792

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRANG TRÍ TIỆC CƯỚI BÁ LONG THỰC HIỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRANG TRÍ GIA TIÊN BÁ LONG THỰC HIỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook