ĐẠI HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày đăng: 03:41 PM 05/05/2022 - Lượt xem: 259

Đại Hội Hội Doanh Nhân Trẻ Tỉnh Đồng Nai với gần 1000 chủ Doanh Nghiệp Đồng Nai cùng với rất đông các Doanh Nghiệp 63 Tỉnh Thành về tham dự.????

Tổ Chức Sự Kiện Bá Long vô cùng hạnh phúc khi đồng hành thực hiện chương trình Đại Hội.

http://tochucsukiendongnai.vn

BaLongEvent

#ToChucSuKienDongNai

#ToChucSuKienChuyenNghiep

#BookEvent 0968791792

Facebook