Game show tổ chức team buiding: Xếp hàng

Ngày đăng: 08:58 AM 26/10/2019 - Lượt xem: 796

xếp hàng

Mục đích

-      Giúp các thành viên cảm nhận và lựa chọn phong cách lãnh đạo.

Thông tin chung

-      Thời gian tiến hành bài tập: 10 phút.

-      Số lượng: 12 người/đội.

-      Không gian: trong phòng hoặc ngoài trời.

Dụng cụ

-      Khẩu trang hoặc khăn đỏ (để bịt mắt các thành viên).

 

Mục đích

-      Giúp các thành viên cảm nhận và lựa chọn phong cách lãnh đạo.

Thông tin chung

-      Thời gian tiến hành bài tập: 10 phút.

-      Số lượng: 12 người/đội.

-      Không gian: trong phòng hoặc ngoài trời.

Dụng cụ

-      Khẩu trang hoặc khăn đỏ (để bịt mắt các thành viên).

Luật chơi

-      Tất cả các thành viên đều bị bịt mắt.

-      Chỉ một người duy nhất được nói.

-      Đội hoàn thành bài tập khi sắp xếp các thành viên theo thứ tự mà người hướng dẫn yêu cầu (chiều cao tăng dần, tháng sinh tăng dần,…).

Quy trình

  1. Mô tả bôi cảnh chung và phổ biến luật chơi.
  2. Dùng khảu trang bịt mắt tất cả các thành viên.
  3. Bắt đầu thực hiện bài tập.
  4. Phân tích và đưa ra bài học.

Phân tích

  • Chia sẻ cảm xúc:

Sau khi hoàn thành bài tập các bạn cảm thấy như thế nào?

  • Sự quan tâm của lãnh đạo:

Bạn đã dẫn dắt đội của mình như thế nào?

Theo bạn, khi những người khác đã bịt mắt thì trách nhiệm lớn nhất của bạn là gì?

Nếu trong tổ chức, khi cấp dưới của bạn không thể nhận thức được công việc, bạn cảm thấy thế nào?

    Trong tổ chức, vai trò về tinh thần của người lãnh đạo rất quan trọng. Để giúp cho nhân viên hoàn thành tốt công việc thì lãnh đạo cần quan tâm đến cảm xác và suy nghĩ của nhân viên để giúp đỡ họ vượt qua những khó khăn trong công việc được giao.

  • Sự chủ động của nhân viên:

Cảm nhận của bạn khi bị bịt mắt và làm theo hướng dẫn của lãnh đạo?

Những khó khăn khi thực hiện công việc mà bạn bị bịt mắt?

Bạn đã chủ động đề xuất gì với lãnh đạo?

    Trong bài tập, việc bịt mắt sẽ gây nhiều khó khăn và cảm giác mất phương hướng, thụ động. Điều này sẽ là cản trở thực sự với nhân viên trong quá trình làm việc, bởi họ không được quyền chủ động và biết rõ mình sẽ đi đâu, làm gì. Khi gặp trường hợp đó, nhân viên cũng cần chủ động đề xuất với lãnh đạo thay vì yên lặng và chấp nhận hoàn cảnh.

Facebook